Rozwód a podział udziałów w spółce z o.o.

Większość przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki handlowej nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotny jest stan cywilny i ustrój majątkowy poszczególnych wspólników. W czasie trwania małżeństwa kwestia ta nie ma większego znaczenia, nabiera go dopiero w czasie rozwodu, któregoś z udziałowców.

Udziały nabyte w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego jeśli nie została zawarta tak zwana intercyza. Istnieją jedynie dwa wyjątki od tej reguły – jeśli wspólnik nabył udziału na drodze darowizny lub za środku pochodzące z majątku osobistego. W przypadku rozwodu udziały, tak samo jak inne składniki majątku małżonków podlegają podziałowi i nie ma pewności, że zostaną ona przyznane wspólnikowi. Sąd może przyznać wszystkie udziały współmałżonkowi, który nie jest wspólnikiem. W czasie rozwodu jednego ze wspólników udziałowcy tracą pływ na skład osobowy spółki, i o ile w przypadku dużych spółek może nie mieć to znaczenia, o tyle w małych firmach może to bardzo negatywnie wpłynąć na działalność danego podmiotu gospodarczego.

Sytuacji tej można jednak uniknąć jeśli w treści jej umowy zawrze się zapis wykluczający możliwość wstąpienia byłego małżonka wspólnika do spółki. Zapis ten gwarantuje, że w razie rozwodu ani wspólnik, ani spółka nie będą musieli w żaden sposób rozliczyć się z byłym współmałżonkiem.