ROZWIĄZANIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

Powody rozwiązujące spółkę partnerską

Dlaczego spółka partnerska może zostać rozwiązana? Jakie są przyczyny zakończenia tego rodzaju spółki?

Spółka może zostać rozwiązana z następujących przyczyn:

  1. przyczyny, które zostały zawarte w umowie spółki
  2. zgodność wszystkich partnerów co do rozwiązania spółki
  3. spółka ogłosiła upadłość
  4. utrata przez partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu
  5. śmierć partnera lub ogłoszenie przez niego upadłości
  6. wypowiedzenie umowy przez wierzyciela lub jednego z partnerów
  7. prawomocne orzeczenie sądu

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI JAWNEJ!