ROZWIĄZANIE SPÓŁKI JAWNEJ – PRZYCZYNY

POWODY, DLA KTÓRYCH SPÓŁKA JAWNA MOŻE PRZESTAĆ ISTNIEĆ

Kiedy można rozwiązać spółkę? Jakie są przypadki rozwiązania spółki?

Sytuacje powodujące rozwiązanie spółki jawnej:

  1. okoliczności opisane w umowie spółki (jeśli jednak pomimo tych okoliczności pozostali wspólnicy wyrażą zgodę na prowadzenie spółki, to spółka ta jest przedłużona na czas nieokreślony)
  2. decyzja wszystkich założycieli o zakończeniu działalności
  3. wystąpienie upadłości spółki
  4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości (jeśli jednak umowa spółki stanowi, że w takim przypadku spółka może funkcjonować, to spółka trwa nadal)
  5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela
  6. prawomocne orzeczenie sądu ( każdy wspólnik ma prawo z ważnego powodu żądać rozwiązania spółki przez sąd, jednak pozostali wspólnicy mogą zażądać, aby dany wspólnik został wyłączony ze spółki).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button
Teraz pakiet REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. + KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY tylko 999 PLN