Rejestracja spółki w systemie S24

SYSTEM S24

System S24 umożliwia zakładanie firmy za pośrednictwem internetu. Dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej oraz spółki komandytowej. Kto może założyć spółkę z systemie S24?

System ten pozwala na:
– podpisanie umowy;
– dokonanie płatności elektronicznej;
– wysłanie do Sądu Rejestrowego dokumentów dotyczących rejestracji spółki;

Każdy kto chce korzystać z tego systemu zobligowany jest do założenia odpowiedniego konta, które zobowiązuje go do podania swoich danych oraz loginu i hasła.
System dostępny jest zarówno dla polskich przedsiębiorców jak i zagranicznych.

Rejestracja S24 wymaga:

1. wspólników przy ustalaniu treści umowy i jej podpisaniu oraz
2. osób uprawnionych do reprezentacji, które są kompetentne do:
– rejestracji spółki,
– podpisania listy wspólników,
– oświadczenia w sprawie wniesienia wkładów.