REJESTRACJA SPÓŁKI – ONLINE

INTERNETOWA REJESTRACJA SPÓŁKI

Z dniem 1 styczna weszła w życie możliwość zarejestrowania spółki     z o.o. przez internet. Jest to uprawnienie, z którego można skorzystać, nie obowiązek. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Wcześniej zakładanie spółki niosło za sobą obowiązek obecności notariusza, który musiał być przy spisywaniu umowy. Później czekaliśmy na rejestracje firmy w KRS. Nowe zmiany zminimalizowały rolę notariusza do tego stopnia, że jest on zbędny. Teraz wystarczy tylko założenie konta w specjalnym systemie teleinformatycznym, wypełnienie wniosku on-line oraz podpisanie elektronicznie.. klikamy.. i gotowe ! Tak, takie to proste.

Wadą jest jednak, że konto muszą założyć wszyscy wspólnicy indywidualnie.

Dane rejestracji

  • imię
  • nazwisko
  • datę i miejsce urodzenia
  • PESEL
  • rodzaj i numer dokumentu tożsamości
  • osoba  prawna podaje także NIP, adres siedziby oraz REGON

Jeśli jest to forma internetowa, to oczywisty jest fakt, że należy podać swój adres e-mail oraz ustalić login i hasło.

Założyłeś już konto? Zaloguj się.

Na tym etapie możesz przystąpić do wypełniania wniosku o rejestrację. Formularz musi zawierać dane adresowe oraz informacje na temat sądu rejonowego, umowy spółki, listy wspólników oraz wnoszonych udziałów.

Wszystko kończy się podpisem elektronicznym wniosku przez składającego oraz wspólników. Wniosek ten, zostaje przesłany do właściwego sądu.

Jeśli wystąpią ewentualne braki lub błędy to wspólnicy zostaną wezwani przez sąd rejestrowy do ich naprawienia.

Brak błędów powoduje, że spółka zostaje zarejestrowana w ciągu doby od daty wpływu wniosku. Po tym czasie wkłady mogą zostać wnoszone przez wspólników. Obowiązkiem będzie dostarczenie wzorów podpisów do sądu ( w ciągu siedmiu dni ).

REJESTRACJA ONLINE. WARTO?