RACHUNKOWOŚĆ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

KOMPLEMENTARIUSZ – kierownik prowadzenia spraw rachunkowych spółki

Ogólnie za wszystkie sprawy rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada kierownik jednostki. W spółce komandytowej taką role pełni komplementariusz. 

 

Kto bierze odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg w spółce?

Ustawa o rachunkowości mówi, że odpowiedzialność za wykonywanie zadań w zakresie rachunkowości spada na kierownika jednostki.

W przypadku spółki komandytowej taką odpowiedzialność pełni komplementariusz. Prowadzi on sprawy spółki. Komplementariusz zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Jest możliwość przeniesienia obowiązków na inną osobę pod warunkiem, że musi ona wyrazić na to zgodę. Jednak przeniesienie to nie odciąża komplementariuszy z odpowiedzialności.

 

Sprawozdanie finansowe

Jest podpisywane zarówno przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe, jak i kierownika jednostki ( wszyscy komplementariusze).

Sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane przez wspólników spółki komandytowej. Tutaj sprawa dotyczy także komandytariusza, jednak nie rozszerza jego odpowiedzialności.

Jeśli nastąpi sytuacja, że w nazwie spółki zamieszczone jest nazwisko komandytariusza, to odpowiada on wobec osób trzecich tak samo jak komplementariusz.