PSA a spółka z o.o. – co je łączy, a co dzieli?

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej już sama nazwa wskazuje, że charakteryzuje się prostotą i dotyczy to zarówno założenia, jak i następnie jej prowadzenia. Jak wiadomo do momentu wprowadzenia owej spółki, to spółka z o.o. cieszyła się mianem formy prowadzenia działalności, która jest dla przedsiębiorców najbardziej przychylna.

PSA a spółka z o.o. – kapitał w spółce

Prosta Spółka Akcyjna oferuje przedsiębiorcom luźne dysponowanie kapitałem własnym. Kapitał akcyjny P.S.A. nie jest stały i może podlegać pod różnego rodzaju modyfikacje. Jedna z jego części może również zostać zadysponowana na wypłatę dla akcjonariuszy. Z kolei w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał jest stały.

PSA a spółka z o.o. – zakładanie spółki

Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w prostej spółce akcyjnej możliwe jest jej założenie w każdym celu, który dopuszcza polskie prawo. Sposób założenia owych spółek także jest podobny, a mianowicie umowa w formie aktu notarialnego lub online, a nazwa może być dowolna.

PSA a spółka z o.o. – podstawowa różnica

Podstawową różnicą pomiędzy spółką z o.o., a PSA jest kwestia wkładów na pokrycie praw udziałowych. W spółce z o.o. wkład ten musi mieć zdolność bilansową, czyli konieczne jest wykazanie jego wartości w pieniądzu (nawet wówczas, gdy mowa o wkładach niepieniężnych). Wiążę się to z tym, iż polskie prawo nakazuje, aby w spółce z o.o. kapitał nie był niższy niż 5 000 zł, który jest niezbędny do tego, aby taka spółka mogła powstać. Z kolei w PSA nie ma takiego warunku, co automatycznie oznacza, iż nie stanowi on części kapitału akcyjnego.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani założeniem spółki z o.o., bądź prostej spółki akcyjnej – ZAPRASZAMY!

Zapoznaj się również z:
Rejestracja prostej spółki akcyjnej  – sprawdź jak powinna być prawidłowo przeprowadzona procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej.
Sposoby elektronicznej rejestracji spółki – przekonaj się o tym, że założenie spółki może być szybkie i przyjemne przy skorzystaniu z rejestracji spółki online.
Podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet – sprawdź dlaczego przydatny okazuje się podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet.