Przerejestrowanie spółki!

Z RHB do KRS!

Na przedsiębiorcach ciąży wiele obowiązków, z którymi muszą sobie poradzić, aby ich firma osiągnęła sukces. Jedną z podstawowych zasad jest robienie wszystkiego w terminie, aby wszystko mieć pod kontrolą i nie narobić sobie zaległości. Nowym obowiązkiem przedsiębiorców jest konieczność przerejestrowania spółki z RHB do KRS do końca 2015 roku.

Obowiązek pojawił się wraz z nowelizacją ustawy od stycznia tego roku.

Kto jest zobligowany do przerejestrowania spółki?

W głównej mierze obowiązek ma zostać spełniony przez podmioty podlegające wpisowi do KRS, które w tym momencie są wpisane do rejestru działającego przez 2001 rokiem.

Nie przerejestrujesz spółki? Licz się z konsekwencjami!

Nie przerejestrowanie spółki do końca bieżącego roku wiąże się z wykreśleniem jej z dniem 1 stycznia 2016 roku z Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem tego działania jest likwidacja podmiotów, które nie są już aktywne a których wpis w RHB dalej widnieje.