Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową, a skutki podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy polskiego prawa może zostać przekształcona na spółkę osobową. Jakie skutki podatkowe będą się wiązać z takim działaniem?

Spółka z o.o. ulec może przekształceniu w inny podmiot prawa handlowego, czyli w spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz akcyjną. Modyfikacja następuje dopiero w momencie wpisu do rejestru, kiedy Sąd Rejestrowy wpisał spółkę przekształconą do rejestru.

Przekształcony podmiot po dokonaniu zmiany formy prawnej ze spółki z o.o. w osobowy musi opłacić podatek od całej wartości niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na kapitały inne, niż zakładowy.

Spółka osobowa, która powstała w wyniku przekształcenia podmiotu kapitałowego wstępuje w sposób automatyczny we wszelkie prawa i obowiązki przekształconej spółki. Nie obejmuje to jednak praw i obowiązków, które mieli wspólnicy podmiotu kapitałowego, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych. Nowo zawiązane przez przekształcenie przedsiębiorstwo zobowiązane jest także jako płatnik pobrać podatek PIT od dochodu wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button
Teraz pakiet REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. + KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY tylko 999 PLN