Pracowniczy Plan Kapitałowy od 2019 roku

Z początkiem 2019 roku w życie weszła ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych, które zabezpieczają środki finansowe przyszłych emerytów. To pewnego rodzaju system oszczędzania, zapewniający zabezpieczenie finansowe wielu z nas.

Najważniejszym celem wprowadzenia PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych, aby poprawić bezpieczeństwo oraz dobrobyt społeczeństwa.

Wpłaty do PPK podzielone są na obowiązkowe u nieobowiązkowe(dodatkowe), a opłacane są zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Wartości wpłat ustala się w zależności od wynagrodzenia brutto danego pracownika.

Struktura PPK, która obowiązuje od 2019 roku:
– składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł,
– dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł,
– składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może zatem wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane są z wynagrodzenia brutto.

PPK będzie obsługiwane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych posiadających zgody oraz zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.