PORÓWNANIE SPÓŁEK

SPÓŁKA JAWNA A SPÓŁKA CYWILNA

Nie istnieją strukturalne różnice pomiędzy spółką jawną a spółką cywilną. Jednak istnieje kilka zasadniczych różnic w ich funkcjonowaniu.

Spółka jawna jest najmniejszą spółką osobową mającą charakter gospodarczy, czyli jest przedsiębiorcą. Spółka cywilna zaś od początku była przeznaczona do działań niegospodarczych. Posiadają małą liczbę wspólników prowadzących sprawy spółki, reprezentujących spółkę oraz ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Istnieje między nimi jednak zasadnicza różnica.

Oto istotne różnice:

  1. Spółka jawna jest przedsiębiorcą, a cywilna to umowa potrzebna do realizacji przedsięwzięć
  2. Spółkę cywilną mogą założyć wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą
  3. Spółka cywilna podsiada tylko elementy podmiotowości prawnej, zaś jawna całą podmiotowość prawną
  4. Spółka cywilna nie posiada zdolności sądowej, procesowej, upadłościowej, układowej, wekslowej, a także nie posiada statutu przedsiębiorcy
  5. Spółka jawna to odrębny od wspólników podmiot prawa
  6. Spółka jawna ponosi odpowiedzialność za długi spółki, a w spółce cywilnej tą odpowiedzialność ponoszą wspólnicy

 

Jeśli spółka cywilna pełniła by rolę przedsiębiorcy, to na rynku działałyby dwie spółki pełniące identyczną funkcję. Powstałaby dziura, ponieważ nie istniałaby forma prawna przeznaczona na realizacje małych przedsięwzięć niemających charakteru gospodarczego.