PORÓWNANIE SPÓŁEK

SPÓŁKA KOMANDYTOWA a KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Jaki kapitał, ilu wspólników, odpowiedzialność… , czyli informacje na temat spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w pigułce – wszystko co musisz wiedzieć.

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA:

 • prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą,
 • założyciele to minimalnie 2 osoby prawne lub fizyczne
 • brak minimalnego kapitału zakładowego
 • spółka osobowa – brak osobowości prawnej
 • odpowiedzialność – komplementariusz bez ograniczeń, komandytariusz ograniczona
 • opodatkowanie – PIT od osób fizycznych, CIT od osób prawnych, wspólnicy każdy osobno
 • założenie spółki – podpisanie umowy w formie aktu notarialnego,rejestracja w KRS

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

 • prowadzenie przedsiębiorstwa w dużym rozmiarze
 • założyciele to minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne
 • kapitał zakładowy – 50 000 zł
 • spółka osobowa – brak osobowości prawnej
 • odpowiedzialność – komplementariusz bez ograniczeń, akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki
 • opodatkowanie – CIT od osób prawnych, PIT od osób fizycznych, każdy wspólnik opodatkowany jest oddzielnie
 • każdy komplementariusz musi podpisać statut w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS

 OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH!