PIT – SPÓŁKI – ZMIANY

2014 – ZMIANY W SPÓŁKACH

Rok 2014 wprowadzi zmiany w prowadzeniu spraw spółki komandytowej. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić podatek od osób prawnych dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Mają one zapewnić większą sprawiedliwość podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej. Do tej pory spółki osobowe były zwolnione z płacenia podatku PIT, a podatek dochodowy był płacony na poziomie wspólników.Czy na pewno te zmiany przyniosą tylko korzyści? Z pewnością nie. Przyglądnijmy się temu dokładniej.

Przyjęty projekt zakłada, że od 2014 r. spółki komandytowe i komandytowo- akcyjne będą objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Negatywny wpływ projektu:

  • pogorszenie się klimatu gospodarczego
  • negatywny wpływ na ocenę Polski z punktu widzenia inwestorów zagranicznych
  • zmniejszenie środków na inwestycje
  • ewentualna eliminacja spółek komandytowych z obrotu gospodarczego

Przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że system prawno-podatkowy będzie stabilny. Mają nadzieję,że działania przyczynią się do wzrostu gospodarki, zwiększenia liczby miejsc pracy szczególnie w obecnej sytuacji.
Obecnie opodatkowanie w spółkach osobowych następuje na poziomie wspólników.

Na czym dokładniej będzie polegał projekt?

Projekt ma na celu objęcie spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej podatkiem CIT. Oznacza to zrównanie komandytariuszy ze wspólnikami spółek kapitałowych. Skutkuje to tym, że dochody wspólników tych spółek będą opodatkowane podwójnie (1. opodat. 19% od dochodu spółki  oraz 2. 19% od wypłaconego zysku wspólnikom). Wprowadzenie opodatkowania CIT spółek SK i SKA prowadzi do zróżnicowania opodatkowania wspólników spółek osobowych. Wspólnicy spółki jawnej i partnerskiej będą podlegać jednokrotnemu opodatkowaniu, a wspólnicy SK i SKA, którzy nie będą komplementariuszami, będą musieli płacić opodatkowanie podwójnie. Zatem wprowadzenie w życie tych zmian skutkować będzie zróżnicowaniem podatkowym wspólników spółek osobowych.

Skutkami wprowadzenia danej regulacji w życie będzie szukanie przez przedsiębiorców nowych rozwiązań takich jak łączenie lub przekształcanie spółek, które niekoniecznie będą korzystne.