PIT – SPÓŁKI – ZMIANY

2014 – ZMIANY W SPÓŁKACH

Rok 2014 wprowadzi zmiany w prowadzeniu spraw spółki komandytowej. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić podatek od osób prawnych dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Mają one zapewnić większą sprawiedliwość podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej. Do tej pory spółki osobowe były zwolnione z płacenia podatku PIT, a podatek dochodowy był płacony na poziomie wspólników.Czy na pewno te zmiany przyniosą tylko korzyści? Z pewnością nie. Przyglądnijmy się temu dokładniej.

Przyjęty projekt zakłada, że od 2014 r. spółki komandytowe i komandytowo- akcyjne będą objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Negatywny wpływ projektu:

  • pogorszenie się klimatu gospodarczego
  • negatywny wpływ na ocenę Polski z punktu widzenia inwestorów zagranicznych
  • zmniejszenie środków na inwestycje
  • ewentualna eliminacja spółek komandytowych z obrotu gospodarczego

Przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że system prawno-podatkowy będzie stabilny. Mają nadzieję,że działania przyczynią się do wzrostu gospodarki, zwiększenia liczby miejsc pracy szczególnie w obecnej sytuacji.
Obecnie opodatkowanie w spółkach osobowych następuje na poziomie wspólników.

Na czym dokładniej będzie polegał projekt?

Projekt ma na celu objęcie spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej podatkiem CIT. Oznacza to zrównanie komandytariuszy ze wspólnikami spółek kapitałowych. Skutkuje to tym, że dochody wspólników tych spółek będą opodatkowane podwójnie (1. opodat. 19% od dochodu spółki  oraz 2. 19% od wypłaconego zysku wspólnikom). Wprowadzenie opodatkowania CIT spółek SK i SKA prowadzi do zróżnicowania opodatkowania wspólników spółek osobowych. Wspólnicy spółki jawnej i partnerskiej będą podlegać jednokrotnemu opodatkowaniu, a wspólnicy SK i SKA, którzy nie będą komplementariuszami, będą musieli płacić opodatkowanie podwójnie. Zatem wprowadzenie w życie tych zmian skutkować będzie zróżnicowaniem podatkowym wspólników spółek osobowych.

Skutkami wprowadzenia danej regulacji w życie będzie szukanie przez przedsiębiorców nowych rozwiązań takich jak łączenie lub przekształcanie spółek, które niekoniecznie będą korzystne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button
Teraz pakiet REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. + KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY tylko 999 PLN