Pełnomocnik na Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o.

Jednym z podstawowych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uczestnictwo na Zgromadzeniu Wspólników. Co do zasady wspólnik nie ma obowiązku by w takim spotkaniu uczestniczyć, jednak notoryczne uchylanie się od tego może stanowić podstawę do wyłączenia wspólnika ze spółki.

W niektórych sytuacjach w Zgromadzeniu muszą uczestniczyć wszyscy wspólnicy np. podczas nieformalnego zgromadzenia. Co ważne, wspólnik nie musi osobiście realizować swojego uczestnictwa. Może do tego upoważnić odpowiednie osoby.

Kto zatem może zostać pełnomocnikiem w spółce z o.o.?

Wybór pełnomocnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych. Prawo cywilne nakazuje, aby osoba będąca pełnomocnikiem posiadała co najmniej ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych. W związku z tym może być to każda osoba, która ukończyła 13 rok życia.

Kodeks Spółek Handlowych z kolei przewiduje, iż pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników nie może być członek Zarządu oraz pracownik spółki.