Pełnomocnik na Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o.

Jednym z podstawowych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uczestnictwo na Zgromadzeniu Wspólników. Co do zasady wspólnik nie ma obowiązku by w takim spotkaniu uczestniczyć, jednak notoryczne uchylanie się od tego może stanowić podstawę do wyłączenia wspólnika ze spółki.

W niektórych sytuacjach w Zgromadzeniu muszą uczestniczyć wszyscy wspólnicy np. podczas nieformalnego zgromadzenia. Co ważne, wspólnik nie musi osobiście realizować swojego uczestnictwa. Może do tego upoważnić odpowiednie osoby.

Kto zatem może zostać pełnomocnikiem w spółce z o.o.?

Wybór pełnomocnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych. Prawo cywilne nakazuje, aby osoba będąca pełnomocnikiem posiadała co najmniej ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych. W związku z tym może być to każda osoba, która ukończyła 13 rok życia.

Kodeks Spółek Handlowych z kolei przewiduje, iż pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników nie może być członek Zarządu oraz pracownik spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button
Teraz pakiet REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. + KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY tylko 999 PLN