PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNIK – ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Co zrobić jeśli założyciel postanowił nie uczestniczyć w akcie założenia spółki lub nie ma takiej możliwości? Jak udzielić pełnomocnictwo?

Umowa, którą zawiązuje spółka handlowa to czynność prawna. Może więc być ona zawarta na dwa sposoby : osobiście lub za pomocą pełnomocnika. Jeśli założyciel nie chce uczestniczyć w akcie założenia spółki, to ma on obowiązek ustanowić swojego pełnomocnika, który będzie go podczas tych spotkań reprezentował. Reprezentowany powinien w umowie oznaczyć zakres tego pełnomocnictwa.

Umowa spółki przekracza tzw. zwykły zarząd. Z tego powodu pełnomocnictwo potrzebne do założenia spółki handlowej, powinno zostać udzielone jako szczególne do dokonania czynności założenia spółki i sporządzenia umowy.

Zawarcie umowy spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o i akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego. W tej formie powinno zostać udzielone pełnomocnictwo do zawarcia umów wyżej wymienionych spółek. Jeżeli, aby czynność prawna była ważna, potrzeba szczególnej formy, to pełnomocnictwo powinno być udzielone także w takiej formie.

W sprawie spółek jawnej lub partnerskiej, których umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pełnomocnictwo powinno także zostać udzielone na piśmie.