Pełnomocnictwo dla pracownika

Pełnomocnictwo – kiedy tak, kiedy nie

Wielu przedsiębiorców z pewnością miało w swoim okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej sytuacje, gdy zastanawiali się nad tym,czy mogą udzielić pełnomocnictwa pracownikowi. Pojawiało się przykładowo pytanie „czy pracownik może w moim imieniu głosować na zgromadzeniu wspólników?”. Kiedy można udzielić pełnomocnictwa?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż należy wziąć pod uwagę dwie bardzo istotne kwestie.

Pierwsza z nich jest → Umocowanie przez wspólnika do wykonywania jego uprawnień udziałowych.
W tej kwestii odpowiedź jednoznacznie brzmi NIE, gdyż udziałowiec musi sam osobiście spełniać swoje obowiązki na zgromadzeniu wspólników.

Druga kwestia to → Umocowanie przez spółkę do dokonywania przez nią czynności prawnych.
Tutaj odpowiedź jest pozytywna, gdyż pracownik spółki z o.o. może być jej pełnomocnikiem i podejmować za nią czynności prawne.