PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

POLEĆ PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI SPECJALISTOM!

Każda spółka zobligowana jest do prowadzenia księgowości. Jednak te zasady prowadzenia księgowości w firmie nie są ujednolicone. Dzisiaj w głównej mierze skupimy się na spółce z o.o., która jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców mimo tego, że zobowiązana jest ona do prowadzenia pełnej księgowości.

Przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie firmy pod postacią spółki z o.o.  muszą wiedzieć o tym, że biorą na siebie dodatkowy obowiązek. Pełna księgowość wiąże się z dokładnym i precyzyjnym zapisywaniem wszystkich operacji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Plusem tego rodzaju księgowości jest z pewnością to, że pozwala na kontrolę sytuacji firmy oraz dostarcza szczegółowych informacji o finansach przedsiębiorstwa oraz umożliwia sprawdzenie sytuacji firmy na przestrzeni lat. Pełna księgowość wiąże się z systemem podwójnego zapisu. Każda operacja gospodarcza musi zostać zaksięgowana na dwóch kontach.

Pełna księgowość  spółki z o.o. prowadzona jest w postaci ksiąg rachunkowych. Na księgi rachunkowe składają się:

  • dziennik, gdzie zapisywane jest każde zdarzenie gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie,
  • konta księgi głównej,
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Wszystkie dokładne informacje i zasady księgowania zapisane są w Ustawie o Rachunkowości.

Obecnie przedsiębiorcy nie muszą obawiać się pełnej księgowości i z tego powodu rezygnować z formy działalności jaką jest spółka z o.o.. Na rynku istnieje wiele biur rachunkowych, których celem jest pomoc przedsiębiorcom w prowadzonej firmie.

Warto powierzyć prowadzenie księgowości zewnętrznym firmom. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że Ty jako przedsiębiorca skupiasz się na prowadzeniu działalności i osiągnięciu sukcesu, biuro rachunkowe prowadzi Twoją księgowość na najwyższym poziomie.

Szukasz pomocy? Zadzwoń!