OSZCZĘDNIEJ W MAŁYCH SPÓŁKACH

NADCHODZĄ ZMIANY W MAŁYCH SPÓŁKACH

Nareszcie nadszedł moment długo wyczekiwany przez osoby reprezentujące małe spółki. Dzięki zmianom będą mogły prowadzić prostszą księgowość i zaoszczędzić na obsłudze księgowej. Zmiany wprowadzą możliwość sporządzania przez spółki skróconych sprawozdań finansowych.

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą rocznych sprawozdań finansowych. Nowelizacja będzie obowiązywała po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Kto skorzysta?

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjne
  • spółki komandytowe
  • spółki komandytowo-akcyjne

WARUNEK !

Rok obrotowy, który jest obejmowany przez sprawozdanie finansowe oraz rok poprzedzający nie przekracza co najmniej dwóch z poniższych wielkości:

  1. suma aktywów bilansu na koniec roku = w walucie polskiej 350 tys. euro
  2. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów za dany rok = 700 tys euro
  3. średnie zatrudnienie w roku w przeliczeniu na pełne etaty to 10 osób

Dla kogo jeszcze zmiany?

Z uproszczonej księgowości będą mogły także skorzystać związki zawodowe, izby gospodarcze, fundacje, organizacje pracodawców, organizacje dobroczynności i opieki społecznej a także osoby fizyczne, spółki partnerskie(jeśli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2 mln euro).

O co dokładniej chodzi?

Uproszczenia obejmować będą możliwość sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzenia informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, uproszczony rachunek zysków i strat

O tym, czy spółka skorzysta z możliwości prostszej księgowości zadecyduje organ zarządzający spółką.