OPODATKOWANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWO AKCYJNA

ZMIANA USTAWY DOTYCZĄCA SPÓŁKI KOMANDYTOWO AKCYJNEJ

Do tej pory spółki te nie były objęte podatkiem dochodowym od osób prawych, podlegały jedynie obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Była to jedna z zalet tej formy spółki, akcjonariusze nie podlegali obowiązkowi zapłaty podwójnego podatku.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku tonażowym z dnia 23.10.2013 r. od dnia 1 stycznia 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne są podatnikiem,  mają obowiązek opłacać podatek dochodowy od osób prawnych CIT.   Oznacza to dla akcjonariuszy, którzy są osobami fizycznymi podwójne opodatkowanie w momencie:

→   spółka zapłaci podatek CIT w wysokości 19% od dochodu podlegającego opodatkowaniu
→  wspólnicy spółki zapłacą podatek od wypłaconej im części zysku tj. dywidendy

Spółka komandytowo- akcyjna dołączyła do grona spółek kapitałowych, które podlegają obowiązkowi opłacania podatku dochodowego od osób prawnych. Pojawiły się także projekty opodatkowania spółki komandytowej takim podatkiem ale ten projekt nie został przyjęty. Spółka komandytowa na razie może czuć się bezpieczna.