Określenie przedmiotu działalności gospodarczej

Czym jest PKD?

Każdy przyszły przedsiębiorca jest zobowiązany do określenia przedmiotu działalności gospodarczej – PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Poprzez PKD określamy zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej funkcjonujących w gospodarce narodowej. Każdy rodzaj działalności posiada swój własny kod.
PKD pozwala dokonywać statystyk, ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości przedsiębiorstw.

Kody służą do klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.
W jaki sposób określić PKD?

Po wyborze rodzaju działalności przedsiębiorca wybiera odpowiedni kod PKD, który można znaleźć w Internecie lub na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.