Ogólnie o spółkach

SPÓŁKI OD PODSTAW

Zastanawiasz się co to są spółki? Jak możemy je podzielić? Szukasz podstawowych informacji na temat spółek? Spółki mają na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Dzielimy je według gałęzi prawa, która je reguluje.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁEK

Co to jest spółka?

Jest rodzaj działalności osób lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

Podział spółek

Spółki można podzielić według gałęzi prawa, która je reguluje.

  1. spółki prawa administracyjnego -> zrzeszenia osób nadzorujących wspólne przedsięwzięcia
  2. spółki wodne -> osoba prawna, tworzona na podstawie Prawa wodnego, aby zaspokoić potrzeby w zakresie gospodarowania wodami
  3. spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych
  4. spółki prawa cywilnego-> obecnie tylko spółka cywilna
  5. spółki prawa handlowego
  • spółki osobowe  -> spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
  • spółki kapitałowe -> spółka z o.o, spółka akcyjna
  • spółki paneuropejskie -> spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Spółki różnią się od siebie m.in. formą prawną, minimalną wysokością kapitału zakładowego i odpowiedzialnością za zobowiązania.