ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW – SPÓŁKA PARTNERSKA

PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jak dzieli się odpowiedzialność w spółce partnerskiej? Każdy odpowiada? Całym swoim majątkiem czy tylko majątkiem spółki?

Wszyscy partnerzy solidarnie odpowiadają za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania, które wiążą się z jej zwykłym funkcjonowaniem (np. spłata kredytów, zobowiązania podatkowe).

Co jeśli jeden wspólnik spowoduje jakieś szkody? Kto bierze odpowiedzialność on czy wszyscy wspólnicy?

Partnerzy w spółce partnerskiej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które są spowodowane działaniem innych wspólników.

Przepisy kodeksu spółek handlowych ograniczają odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki, które powstały w wyniku “błędu w sztuce” popełnionego przez innego partnera w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce.

Co jeśli zadanie powierzone jest kilku partnerom?

Sprawiedliwie było by jeśli odpowiedzialność spadała tylko na osobę, która popełniła błąd. Dlaczego inni partnerzy mają odpowiadać za błędy popełnione przez innego partnera? Tak też właśnie jest w spółce partnerskiej. Przyjmuje się , że przy wspólnych projektach za szkodę odpowiada ten partner, który popełnił błąd.