NOWY TYP SPÓŁKI!

NOWA WIRTUALNA SPÓŁKA!

W Kodeksie spółek handlowych planowane są poważne zmiany, które mają wprowadzić nowy typ spółki → online. Cechą odróżniającą ją od reszty spółek jest to, że nie będzie w niej obowiązku posiadania kapitału zakładowego, a udziały będą beznominałowe. Wirtualna spółka powstała po to, aby ułatwić założenie i prowadzenie firmy w formie spółki z oo. Została w niej zreformowana struktura majątkowa zapewniając odpowiednią ochronę wierzycielom spółki.
Spółki jawne i komandytowe także skorzystają na tych zmianach, bo zostaną rozszerzone możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania spółek: jawnej, komandytowej i z o.o.

Łatwiejsze prowadzenie działalności będzie możliwe dzięki wykorzystaniu wzorców systemu S24, udogodnieniom w zakresie składania wniosków do rejestru oraz w zakresie uiszczania opłat sądowych do tych wniosków.

WIRTUALNA SPÓŁKA:
1. obowiązek kapitału zapasowego,
2. istnienie kapitału udziałowego złożonego z udziałów beznominałowych, których cena zależna będzie od umowy spółki,
3. wniesione wkłady będą przeznaczony na kapitał udziałowy.

W wirtualnej spółce kapitał zakładowy ma pełnić funkcję zabezpieczenia dla wierzycieli. Jeżeli spółka wygeneruje sobie nadwyżkę, to dodatkowe środki muszą zostać przesunięte na kapitał zapasowy.

Zabezpieczenia dla wierzycieli w nowym typie spółki:
1. kapitał zapasowy,
2. oświadczenie o dobrej kondycji spółki,
3. test wypłacalności spółki.