NOWOŚCI W PRAWIE SPÓŁEK

ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ ZA ZŁOTÓWKĘ!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do tych spółek, po które przedsiębiorcy sięgają najczęściej. Czy zmniejszenie kapitału zakładowego wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie przedsiębiorców?

Ostatnio coraz więcej przedsiębiorców skupia swoją uwagę na informacji, że kapitał zakładowy spółki z o.o. ma wynosić 1 zł.

Już w styczniu przyszłego roku mają wejść w życie planowane zmiany, w których skład wchodzą:

1. obniżenie kapitału zakładowego
2. obowiązek tworzenia kapitału zapasowego
3. test wypłacalności

Niestety jedna zmiana ma pociągnąć za sobą zmianę drugą. W tym przypadku kapitał zakładowy zmniejsza się do symbolicznej złotówki, zaś kapitał zapasowy nie będzie mógł być mniejszy niż 50 000 zł.

Po co kapitał zapasowy w spółce z o.o.?

Zgromadzone przez właścicieli spółki środki mają być pewnego rodzaju zabezpieczeniem spółki w przypadku wystąpienia ewentualnych strat.

Rozłóżmy także trzecią zmianę, czyli test wypłacalności na czynniki pierwsze. Czym będzie test wypłacalności?

Został on stworzony w celu ochrony spółki. Wielu przedsiębiorców nie wie jak dobrze gospodarować pieniędzmi, więc test ten będzie zabezpieczeniem przed nieumiejętnym wydawaniem środków finansowych spółki.
Przez wypłatą większych sum pieniędzy z konta spółki, wspólnicy będą musieli zadeklarować, że nie spowoduje to straty w działaniu spółki. Zadaniem wspólników będzie przewidywanie, czy wypłata środków jest konieczna, czy wręcz przeciwnie.

Aktualizacja:

Kapitał zakładowy spółki z o.o. bez zmiennie pozostaje w wysokości 5 000 zł, co oznacza, że planowane zmniejszenie kapitału oraz towarzyszące mu zmiany nie weszły w życie.

Pomimo, że spółka z o.o. nie będzie proponowała kapitału zakładowego w wysokość 1 zł. to w niedługim okresie w życie wejdzie Prosta Spółka Akcyjna, w której to właśnie ten minimalny kapitał będzie obowiązywał.

Najprawdopodobniej, przedsiębiorcy będą mogli założyć spółkę za symboliczną złotówkę już 1 marca 2021 roku.