NOWA SPÓŁKA

NOWA EUROPEJSKA JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA

Już w poprzednich latach mówiono często o tym, by powstała nowa spółka, która pozwoli na ujednolicenie przepisów dotyczących zakładania jednoosobowych spółek handlowych. I taki właśnie projekt został 9 kwietnia przyjęty przez Komisję Europejską. Instrumentem, który zharmonizowałby prawa krajowe państw członkowskich dotyczących jednoosobowych spółek z oo jest SUP ( Societas Unius Personae). Wprowadzoną zmianą będzie fakt, że przedsiębiorcy będą mogli prowadzić firmę w każdym kraju UE na takich samych zasadach.

Efektem przyjęcia projektu będzie stworzenie nowego typu spółki → europejskiej spółki jednoosobowej. Do znaczących cech odróżniających ją od reszty spółek możemy zaliczyć tylko jeden udział oraz brak minimalnego kapitału zakładowego.

Nowa europejska jednoosobowa spółka byłaby rodzajem krajowych spółek z oo.
Kto będzie mógł ją założyć?
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednoosobowa spółka

Proces rejestracji
1. sposób tradycyjny
2. sposób elektroniczny
Rejestracja będzie polegała na wypełnieniu odpowiedniego formularza wraz z aktem założycielskim.
Dokonanie rejestracji musi nastąpić w kraju siedziby statutowej.