Niższa stawka podatku CIT od 2019 roku

14 listopada 2018 r. prezydent podpisał ustawę, która wprowadziła nową stawkę podatku CIT wynoszącą 9%. Od stycznia 2017 r. stawka ta wynosiła 15%.

9% stawka podatku CIT dostępna jest dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi, spółki kapitałowe w organizacji lub spółki komandytowo-akcyjne. Muszą one spełniać następujące warunki:

  • rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,
  • przychody osiągnięte ze sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro.

Z obniżonej stawki podatku nie będą mogły skorzystać podmioty:

  • które powstały w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału w roku podatkowym, a także w kolejnym roku. Oznacza to, że z obniżonej stawki będą mogły skorzystać w trzecim roku działalności, pod warunkiem, że będą małymi podatnikami.
  • do których na pokrycie kapitału zostały wniesione: uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, składniki majątku uzyskane przez podmiot wnoszący wkład, w wyniku likwidacji innego podmiotu.
  • które wniosły do innego podmiotu: przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki majątku tego przedsiębiorstwa.

Strona główna