NIP

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) –dziesięciocyfrowy kod, służy do identyfikacji podatników w Polsce. Został wprowadzony ustawą w październiku 1995r, a zaczął obowiązywać 1996. Nadaje go naczelnik urzędu skarbowego.

Od 1 września 2011, osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej posługują się numerem PESEL do identyfikacji podatkowej.

Kiedy posługiwać się NIP?

Obowiązuje nakaz podawania NIP na dokumentach dotyczący zobowiązań podatkowych oraz należności niepodatkowych, które pobierają organy celne i podatkowe.

Komu podawać NIP na żądanie?

  • organom administracji rządowej i samorządowej
  • organom kontroli skarbowej
  • przedstawicielom Najwyższej Izby Kontroli
  • bankom
  • płatnikom oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności.