Największa zaleta spółki z o.o.

Większość przedsiębiorców decydujących się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością robi to ze względu na jej największą zaletę, którą jest jak sama jej nazwa wskazuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. To jedna z podstawowych zasad konstrukcyjnych spółki z o.o. Znajdziemy o tym adnotację w Kodeksie Spółek Handlowych.

Art. 151 Kodeksu Spółek Handlowych
§ 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Po pierwsze, wspólnik może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę za zobowiązania spółki w organizacji do wysokości wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, który nie został jeszcze wniesiony.

Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę wspólnik może ponosić także w przypadku, gdy jednocześnie pełni rolę członka zarządu. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyła zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań cywilnoprawnych, których spółka nie była w stanie uregulować podczas egzekucji komorniczej.