LINIOWY PIT – spółka kapitałowa w spółkę osobową

ZMIANA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W SPÓŁKĘ OSOBOWĄ – PODATEK LINIOWY 19 %

Czy wspólnicy spółki z o.o. przekształconej w spółkę komandytową mają możliwość wybrania stawki liniowej 19% od przychodów ze spółki komandytowej? Przekształcenie spółki z o.o.  w spółkę komandytową, sprawia, że wspólnicy spółki z o.o. stają się wspólnikami powstałej spółki. Wiąże się to z możliwością wyboru formy opodatkowania.

Przekształcenie spółki daje wspólnikom, którzy są osobami fizycznymi, możliwość wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od uzyskiwanych dochodów w spółce komandytowej. W przypadku podatników będących osobami fizycznymi opodatkowanie wynosi wg skali progresywnej (19%, 32%). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie wg skali liniowej 19%.

Istnieje fikcja prawna, która mówi, że za osobę fizyczną uważa się wspólnika spółki komandytowej, pomimo tego ,że działalność gospodarczą prowadzi spółka, a nie jej wspólnicy. Daje to możliwość wspólnikom spółki komandytowej do korzystania ze stawki liniowej na zasadach odpowiednich dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

O wyborze opodatkowania wg stawki liniowej należy poinformować Urząd Skarbowy. Jeśli podatnicy prowadzą już działalność gospodarcza, to odpowiednie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy zgłosić do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności oświadczenie należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności.