Likwidacja spółki

Czasem z powodów osobistych bądź ekonomicznych przedsiębiorcy są zobowiązani do likwidacji prowadzonej przez siebie działalności. Zakończenie działalności przez likwidację odnosi się do wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych.

Do likwidacji przedsiębiorstwa właścicieli bardzo często zmuszają zmiany przepisów dotyczących zasad funkcjonowania działalności, zbyt duża konkurencja bądź upływ czasu, który został przewidziany na funkcjonowanie spółki.

Przyczyny ekonomiczne zazwyczaj wymagają postępowania upadłościowego. Przesłankami do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność oraz moment, w którym zobowiązania przekraczają wartość majątku spółki.

Najprościej mówiąc likwidacja polega na stopniowym wygaszaniu spraw związanych ze spółką, ściąganiu wierzytelności, wypełnianiu jej zobowiązań i upłynnieniu jej majątku.

Likwidacja przeciętnie trwa kilka miesięcy, w skrajnych przypadkach zajmuje jednak nawet kilka lat. Ostatnim etapem likwidacji jest rozwiązanie spółki. Wówczas spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i przestaje prowadzić działalność.

Stoisz przed dylematem odnośnie tego czy sprzedać, czy zlikwidować działalność? Koniecznie przeczytaj o tym artykuł!