Likwidacja spółki z o.o. czy upadłość?

Likwidacja oznacza całkowite zakończenie działalności społecznej, w wyniku czego podmiot gospodarczy przestaje istnieć. Proces zamknięcia wszystkich spraw i spieniężenie majątku firmy okazuje się z różnych względów najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Podczas likwidacji członkowie zarządu spółki wykonują wszelkie czynności i spisują sprawozdania, które doprowadzą do całkowitego zamknięcia działalności gospodarczej.

Z kolei upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się wypłacalny. Postępowanie prowadzi się tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulega rozwiązaniu, jeżeli proces został zakończony w całości lub umorzony. Dłużnik będący osobą prawną jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o upadłość podmiotu gospodarczego.

Głównymi różnicami pomiędzy likwidacją, a upadłością firmy jest sposób prowadzenia procedury – w przypadku całkowitego zakończenia działalności czynności wykonują wspólnicy, a przyczyny mogą wynikać zarówno z umowy, jak i z ustawy, podczas gdy w przypadku niewypłacalności dłużnika proces prowadzi sąd upadłościowy i ustawa jest ogłaszana w stosunku do podmiotu, który zaprzestaje spłacać swoje zobowiązania.