KOSZTY

OPŁATY ZWIĄZANE Z ZAŁOŻENIEM SPÓŁKI

Każdy kto chce prowadzić działalność musi liczyć się z kosztami, które poniesie w związku z jej założeniem. 

Optymalne koszty, które poniesiesz zakładając spółkę:

  1. kapitał zakładowy -> 5 000 zł
  2. opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki ( w zależności od kapitału zakładowego)
  3. odpis umowy spółki – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu ( do KRS i urzędu skarbowego)
  4. podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0,5 % kapitału zakładowego – koszt umowy spółki, wpis do KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wynik zaokrągla się do pełnej złotówki)
  5. notarialne potwierdzenie podpisów -> 20 zł od podpisu
  6. wydatki związane z spisem spółki do KRS -> 600 zł ( wniosek o wpis – 500 zł, ogłoszenie w MSiG – 100 zł)
  7. w przypadku zgłoszenia spółki jako podatnika VAT – > opłata skarbowa 170 zł

Koszty te nie uwzględniają kosztów dodatkowych takich jak np. obsługa prawna. Są to wyłącznie koszty wymagane przepisami prawnymi lub zwyczajowymi. Innymi kosztami z jakimi musisz się liczyć to wydatki związane z zakupem licencji, wynajęciem lub kupnem lokalu, kosztami związanymi z prowadzeniem księgowości, związanymi z zakupem maszyn, urządzeń, materiałów biurowych.