KONTROLA W SPÓŁCE Z O.O

Pokrótce o kontroli spółki z o.o.

Kontrola w firmie pozwala na wykrycie błędów, zweryfikowanie opłacalności i skuteczności podejmowanych działań oraz podjęcie kroków umożliwiających zwiększenie jej efektywności. 

W prawie każdej spółce są wspólnicy, którzy mają prawo do indywidualnej kontroli jej interesów. Każdy wspólnik ma prawo kontrolować spółkę niezależnie od tego, czy ma 30% akcji, czy tylko 5%.Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy w spółce została ustanowiona rada nadzorcza, komisja rewizyjna lub też wtedy, gdy umowa spółki jasno określa, że tylko jeden wspólnik może sprawować kontrolę nad spółką.

Obowiązek utworzenia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej mają spółki, których kapitał zakładowy przewyższa 500 tysięcy złotych oraz gdy spółka posiada więcej niż 25 wspólników.

Kontrolowanie spółki to nic innego jak prawo wglądu do ksiąg i dokumentów aktualnych i tych, sporządzonych na przestrzeni lat. Jeżeli kontrolujący zauważy jakieś nieprawidłowości, ma obowiązek sporządzić raport i przedstawić go zarządowi.

Wspólnik sprawujący kontrolę nad firmą ma możliwość sporządzania kopii dokumentów i dokonywania analizy na ich podstawie.

Wspólnik nie ma obowiązku uprzedzać o kontroli spółki. Może być ona przeprowadzona w dowolnym czasie, jednak w czasie urzędowania spółki.Kontrola jest ważna jeśli pamięta się o tym, aby jej nie nadużywać. Zbyt częste kontrolowanie pracowników, pozostałych wspólników doprowadzi do zakłócania pracy spółki. Zarząd może nie zgodzić się na kontrolę, jeśli istnieje podejrzenie, że wspólnik ma zamiar poprzez swoje działanie wyrządzić krzywdę spółce. W takiej sytuacji kontrolujący wspólnik może zażądać uchwały, która rozwiąże problem. Musi być ona powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania. Termin ten jest nieprzekraczalny.

Więcej informacji o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udzielą Państwu nasi pracownicy. Jeżeli są Państwo zainteresowani konsultacjami, zakupem lub rejestracją spółki z o.o. prosimy o kontakt.