KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy informacje na temat tego według jakich zasad powinny funkcjonować spółki handlowe. Nie są w nim zawarte informacje na temat innych spółek. Warto pamiętać o tym, że spółka cywilna regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do spółek handlowych zaliczamy:
Spółki osobowe:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna,
Spółki kapitałowe:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prosta spółka akcyjna
– spółka akcyjna.

Z jakimi korzyściami wiąże się roczna spółka?