KAPITAŁ ZAKŁADOWY

KAPITAŁ SPÓŁKI – ważna kwestia przy zakładaniu firmy

Jest to pierwotny wkład właścicieli wnoszony przy założeniu spółki -> kapitał założycielski. To jak ma być wysoki nie jest ustalane i może się zmienić w czasie rozwoju firmy. Ważne jest to, aby jego wartość była zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY – Kodeks spółek handlowych

 • 5 000 zł -> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 50 000 zł -> spółka komandytowo-akcyjna
 • 100 000 zł -> spółka akcyjna’

SPÓŁKA AKCYJNA – źródła kapitału

 • równowartość wyemitowanych akcji w cenie nominalnej opłaconych gotówką, aportami rzeczowymi,
 • przekształcenie kapitału udziałowego w kapitał akcyjny,
 • z zysku netto do podziału na pokrycie umorzenia akcji.

SPÓŁKA Z O.O. – źródła kapitału

 • równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników,
 • podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów,
 • przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy,
 • zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
 • dopłaty do kapitału udziałowego.

Jeśli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną, to źródłem wiedzy na temat kapitału zakładowego jest Kodeks spółek handlowych. Mówi on o tym, że  komplementariusz wnosząc do spółki wkład, może go wnieść na kapitał zakładowy lub na inne fundusze.