Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Zmiany, zmiany, zmiany. Złotówka kapitałem zakładowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zaplanowano zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Jedną z takich zmian jest obniżenie minimalnego kapitału do symbolicznej złotówki. Jednak niesie to za sobą negatywny skutek. Spółki będą musiały zgromadzić kapitał zapasowy, który będzie wynosił 50 000 zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach. Jedną z tych zmian jest obniżenie minimalnego kapitału zakładowego z 5000 zł do symbolicznej 1 zł. Skutkiem tych działań będzie kapitał zapasowy, który spółki będą musiały utworzyć na pokrycie strat, które ewentualnie wystąpią. Rezerwa ta ma wynieść nie mniej niż 50 tys. zł. Oznacza to, że będzie on 10 razy większy niż likwidowany kapitał zakładowy. Czy będą to korzystne zmiany? Czy mają one szanse na wejście w życie?

Zdaniem ustawodawcy kwota 5000 zł jest  kwotą zbyt małą, aby mogła pełnić funkcje ochronną dla wierzycieli i aby były szanse na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Test wypłacalności dla spółek

Test ten będzie polegał na tym, że członkowie zarządu przed dokonaniem wypłat o charakterze korporacyjnym (np.dywidendy), będą musieli musieli podpisać oświadczenie, że ta wypłata nie będzie stratą wypłacalności dla spółki w ciągu roku. Zadaniem zarządu będzie przewidzieć czy są możliwe straty w związku z dokonaniem danej wypłaty.

Rezerwa tworzona przez spółkę ma być przeznaczona na pokrycie możliwych strat oraz ma na celu ochronę wierzycieli. Kapitał zapasowy byłby uzależniony od sumy zobowiązań i stanowił by ułamek tej sumy nie mniejszy niż 50 000 zł. Zamiast 5 tyś. spółka będzie musiała posiadać 10 razy większy kapitał zapasowy.

WIĘCEJ O SPÓŁCE  Z O.O !