Kapitał zakładowy

Każdy, kto chce założyć spółkę, niezależnie którą, musi liczyć się z tym, iż będzie musiał zgromadzić pewną sumę pieniędzy. Zależna jest ona od formy spółki. Kapitał zakładowy jest kapitałem spółki. Właściciele w momencie zakładania spółki, muszą go uregulować. Określany jest on także mianem kapitału założycielskiego. Nie możemy mówić tutaj o dokładnej wysokości, gdyż zmienia się ona w trakcie rozwoju firmy. Wartość kapitału musi być jednak zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Minimalny kapitał zakładowy:
– 5 000 zł w wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– 50 000 zł w wypadku spółki komandytowo-akcyjnej,
– 100 000 zł w wypadku spółki akcyjnej.

SPÓŁKA AKCYJNA – ŹRÓDŁO KAPITAŁU
– równowartość wyemitowanych akcji w cenie nominalnej opłaconych gotówką, aportami rzeczowymi,
– przekształcenie kapitału udziałowego w kapitał akcyjny,
– z zysku netto do podziału na pokrycie umorzenia akcji.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – ŹRÓDŁA KAPITAŁU
– równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników,
– podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów,
– przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy,
– zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
– dopłaty do kapitału udziałowego.