KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Prowadzenie firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnia jej wspólników do podwyższenia kapitału zakładowego. Kiedy można to zrobić? Jakie kroki trzeba podjąć?

Kodeks spółek handlowych nie określa jasno chwili, kiedy wspólnik ma obowiązek pokryć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Przyjmuje się jednak, że obowiązek ten powinien zostać spełniony do momentu zgłoszenia podwyższenia do KRS.

Podwyższenie kapitału zakładowego – krok po kroku!

Wspólnicy mają możliwość podniesienia wysokości kapitału zakładowego na podstawie zmiany umowy lub na podstawie jej postanowień. Ważnym faktem jest to, że umowa spółki musi zawierać informacje o maksymalnej wysokości podwyższenia oraz terminie.

Wnoszone wkłady nie mogą stanowić zysk spółki oraz muszą być wniesione w formie pieniężnej.

OBOWIĄZEK WSPÓLNIKÓW

Wspólnicy muszą podjąć uchwałę związaną z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz złożyć wpis do KRS.