Kapitał własny

KAPITAŁ WŁASNY – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wielu przedsiębiorców chcących otworzyć swoją firmę w postaci spółki z o.o. zastanawia się jak wyglądają sprawy związane z kapitałem własnym tej formy spółki. Warto pamiętać, że wszystko co przedsiębiorca powinien wiedzieć o zakładaniu spółki z o.o. zawarte jest w Kodeksie Spółek Handlowych.

Czym jest kapitał własny?
To składnik majątku będący w posiadaniu spółki. Składa się on z wkładów wnoszonych przez wspólników zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aportu czy też z części zysku, aktualizacji wyceny lub sprzedaży udziałów.

Skład kapitałów własnych:
– kapitał podstawowy,
– należne wpłaty na kapitał podstawowy,
– udziały własne,
– kapitał zapasowy,
– kapitał z aktualizacji wyceny,
– pozostałe kapitały rezerwowe,
– zysk lub strata z lat ubiegłych,
– zysk lub strata netto.

Umowa spółki powinna określa wysokość kapitału zakładowego.
Nowelizacja ustawy mówi o tym, że kapitał ten wynosi 5 000 zł.