Jednoosobowa spółka z o.o.

Nazwa “spółka” może wskazywać, że organizacja z którą mamy do czynienia jest wspólną własnością kilku osób. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może to być mylące – Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki (tak samo jest w przypadku spółek akcyjnych).

Jednoosobowa spółka z o.o. powinna posiadać Zarząd – z tego wynika, że jedyny wspólnik jest “organem” spółki. Rada Nadzorcza nie jest wymagana, a w przypadku działalności jednoosobowej wręcz niemożliwa do powołania – musi składać się przynajmniej z trzech członków.

Proces zakładania, jak i likwidacji jednoosobowej spółki z o.o. jest dłuższy i bardziej kosztowny od działalności jednoosobowej. Warto jednak zauważyć, że takie rozwiązanie może mieć swoje zalety. Przede wszystkim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się mniejszym ryzykiem rynkowym, niż zwykła działalność. Ważna jest też swoboda podejmowania decyzji – jedyny wspólnik ma pełnię władzy w spółce, przy czym ewentualna zmiana liczby udziałowców jest stosunkowo łatwa. Dodatkowo, taka spółka może zostać sprzedana bez konieczności likwidacji działalności.