JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – dobry pomysł?

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ!

Wielu przedsiębiorców myśląc o własnej firmie zastanawia się nad jednoosobową działalnością gospodarczą. Czy jest to dobry sposób na osiągnięcie zysku? Sprawdźmy to koniecznie!

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie czym jest działalność gospodarcza?

Opierając się na zapisie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza to nic innego jak zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Kim w tym wszystkim jest przedsiębiorca?

Przedsiębiorcą jest:
* osoba fizyczna,
* osoba prawna,
* jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, ale posiada zdolność prawną,
* wspólnicy spółki cywilnej.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jedną z najchętniej wybieranych form prowadzenia firmy jest indywidualna działalność gospodarcza. Proces jej założenia nie wiąże się z koniecznością posiadania kapitału zakładowego.
Obowiązkowym elementem rejestracji jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG.

Obowiązki przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca w pełni reprezentuje swoją firmę pod swoim imieniem i nazwiskiem. Odpowiedzialność przedsiębiorcy nie jest ograniczona i odpowiada całym swoim majątkiem.

Zaletą prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest z pewnością możliwość szybkiej rejestracji jak i likwidacji firmy, wybór prostych form prowadzenia księgowości oraz duży wybór form opodatkowania.

ZAUFAJ NAM:

Zainteresowany otworzeniem firmy pod postacią jednoosobowej działalności gospodarczej? Ułatw sobie założenie działalności! Powierz nam całą rejestrację i zapomnij o jakichkolwiek problemach! Czekamy na telefon od Ciebie! Skontaktuj się i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Zapraszamy do podjęcia współpracy → Załóż bezpieczną działalność!