Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Przeprowadzenie procedury zawieszenia działalności spółki z o.o. ma na celu dokonanie przerwy w jej działaniu na rynku. W ostatnim czasie za najczęściej występujące powody zawieszenia uznaje się problemy finansowe podmiotu, zmniejszony pobyt na usługi oraz produkty, niepewne rokowania spółki. Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Na samym początku warto zaznaczyć, że spółka w okresie zawieszenia nie ma prawa podejmować żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dopuszczalne jest jedynie podejmowanie działań zmierzających do wznowienia działalności lub zabezpieczeniu źródeł przychodów podmiotu.

W okresie zawieszenia spółki podmiot zobowiązany jest do uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz urzędowych.

Decyzja o zawieszeniu działalności spółki powinna zostać podjęta przez zarząd. W kolejnym etapie należy wypełnić oraz złożyć formularz KRS-Z-62 wraz z uchwałą zarządu oraz oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników.

Spółka może zostać zawieszona w okresie od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym okresie podmiot zostaje automatycznie wznowiony.