Jak zarejestrować stowarzyszenie?

Podmiot, który nazywany jest „stowarzyszeniem” stanowi dowolne zrzeszenie osób, które podejmują działania w celach niezarobkowych. Założenie stowarzyszenia wymaga dopełnienia formalności oraz przeprowadzenie całej procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednym z obowiązkowych etapów jest rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związane jest to z koniecznością złożenia formularzy:
– KRS-W20 (zgłoszenie stowarzyszenia)
– KRS-WK (zgłoszenie zarządu)
– KRS-WK (zgłoszenie komisji rewizyjnej)
– KRS-WM (zgłoszenie zakresu działalności oraz wpis do rejestru przedsiębiorców)

Założyciele stowarzyszenia powinni również dołączyć do wnioski statut stowarzyszenia, protokół z zebrania założycielskiego oraz listę członków założycieli, a także podjęte uchwały na zebraniu i oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń.

Warto zaznaczyć, że uzyskanie wpisu do KRS stanowi moment nadania stowarzyszeniu numeru REGON oraz NIP.

Bez wątpienia warto wspomnieć również o tym, że stowarzyszenie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.