Istota spółki partnerskiej

Spółka partnerska

Spółka partnerska to spółka osobowa, którą tworzą wspólnicy (partnerzy). Spółkę zakłada się w celu wykonywania w niej wolnego zawodu. Prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółki partnerskiej nie można zakładać w innym celu niż prowadzenie wolnego zawodu czy też prowadzenie innej działalności gospodarczej np.produkcyjnej.Ten rodzaj działalności został wprowadzony do polskiego systemu prawnego 1 stycznia 2001 roku.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność wspólników, to partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Spółkę partnerską mogą założyć wyłącznie takie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania następujących zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej.

 


Rejestracja Firm – zdecyduj się na pomoc specjalistów prawnych!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura w zakresie założenia oraz prowadzenia firmy. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie założenia firmy w S24 oraz PRS, a także JDG w CEIDG.

Oferta:

i wiele innych usług!

 

zakladanie-spolek-pomoc-kontakt