FIRMA JEDNOSOBOWA

JEDNOOSOBOWA FORMA DZIAŁALNOŚCI część 2

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna a także jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, ale posiada zdolność prawną. Właściciel może nią rozporządzać jak tylko chce (sprzedać, darować). Firma osoby fizycznej to jej imię i nazwisko (ew. pseudonim lub określenie przedmiot działalności).

Korzyścią wyboru właśnie tej formy działalności jest fakt, że działalność gospodarcza może zostać podjęta w ten sam dzień, kiedy złożyliśmy wniosek do CEiDG (WYJĄTEK! kiedy trzeba uzyskać koncesje, licencje itp.).

Sam, czy z pracownikami?

To, że jest to firma jednoosobowa nie oznacza, że nie możesz zatrudniać pracowników. Możesz zatrudniać pracowników, zleceniobiorców, wykonawców. Plusem prowadzenia tej działalności także jest  to , że możesz korzystać z pomocy członków rodziny lub współpracujących.

KROK PO KROKU do jednoosobowej formy działalności

  1. Złóż wniosek CEiDG
  2. Urząd Skarbowy – rejestracja do podatku VAT
  3. ZUS – wybór składek
  4. REGON, NIP
  5. Pieczątka
  6. Rachunek bankowy