Działalność nierejestrowana, a podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się z brakiem konieczności rejestrowania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wraz z tym – brakiem obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Przedsiębiorca nierejestrowany jest zobowiązany do regulacji podatku dochodowego. To, że przedsiębiorca nie rejestruje swojej działalności nie znaczy, że jego dochody zwolnione są z opodatkowania. Przychody pochodzące z działalności nierejestrowanej kwalifikowane są jako przychody z innych źródeł. Przychody mogą być jednak pomniejszone o koszty ich uzyskania.  

Działalność nierejestrowana może być także zobowiązana do regulacji podatku VAT. W większości przypadków firmy takie będą mogły korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość obrotów. Jeżeli jednak ze względu na charakter działalności firma nie może skorzystać ze zwolnienia, wówczas jest ona zobowiązana do zarejestrowania się do VAT, a wraz z tym do odprowadzania należnego podatku.