DYWIDENDA

ZYSK NETTO

Dywidenda jest częścią zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla jednego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału między wspólnikami albo akcjonariuszami. Jej wysokość zależy od tego, jak dana firma prosperuje i jaki osiągnęła wynik finansowy. O wysokości  i terminie decyduje walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników w zależności od rodzaju spółki.

Warunki wypłaty w spółkach kapitałowych to zakończenie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego, zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie lub wspólników. Ostatnim krokiem jest podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z :

  • zysku netto
  • kapitału zapasowego
  • niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

Najczęściej jest ona w formie pieniężnej, ale jest możliwość wypłacenia jej także w postaci akcji lub udziałów, które podmiot posiada lub nowych akcji lub udziałów z nowej emisji.

Wysokość dywidendy ujawnia jak rokuje spółka na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli jej wysokość jest niska to oznacza, że większa część zysku pozostanie w spółce i być może te środki zostaną przeznaczone na inwestycje, czyli rozwój spółki.

Inwestor chce wiedzieć czy dywidenda spółki jest wypłacana regularnie oraz jaka jest jej wielkość.