Dopłata w spółce z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat. Powinny być one nakładane i uiszczane przez wspólników odpowiednio do posiadanych przez nich udziałów. Wysokość i termin dopełnienia tego obowiązku należy zawrzeć w umowie spółki. Jeżeli jednak dokument ten nie będzie posiadał takiej adnotacji wówczas kwestia ta może zostać doprecyzowana przez wspólników w uchwale.

Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, o ile nie są przekazane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Ewentualny zwrot przysługuje równomiernie wszystkim wspólnikom.

Co ważne, obowiązek wnoszenia dopłat można nałożyć na wspólników zarówno podczas zakładania spółki, jak również w okresie późniejszym przez zmianę jej umowy. Zmiana umowy w zakresie nałożenia na wspólników dodatkowych opłat wymaga jednak zgody ich wszytskich.