DOPŁATA NIE JEST PRZYCHODEM

Dopłata traktowana jako przychód

W przypadku ciężkich chwil firmy, słabszego okresu działalności firma może skorzystać z dopłat. Jest to sposób na pozyskanie dodatkowego kapitału lub nowego potrzebnego na inwestycje.

Kodeks spółek handlowych jasno określa, że umowa spółki z o.o. może zobowiązywać wspólników do wnoszenia dopłat w granicach w niej określonych. Spółka może wtedy skorzystać z tej możliwości, gdy przechodzi przez kłopoty finansowe. Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, jeśli nie są one potrzebne na pokrycie strat w spółce.

 

Dopłata a przychód

Ustawa o podatku dochodowym mówi, że dopłaty do spółek kapitałowych nie stanowią przychodu dla spółki. Warunkiem jest fakt, że muszą one być wniesione zgodnie z procedurami kodeksu spółek handlowych. Chodzi tutaj o konieczność wpisu w umowie regulującego właśnie taką możliwość. Umowa musi określać wysokość dopłat w odniesieniu do udziałów.

Jeśli nastąpi sytuacja, że udziałowcowi dopłaty zostaną zwrócone, to kwota zwrócona nie stanowi przychodu udziałowca.

Jeżeli mamy do czynienia z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami to zasada jest taka, że przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych do spółki są wolne od podatku dochodowego.

Ważne jest, aby warunki formalne w związku z wniesieniem dopłat zostały dopełnione. Niedopełnienie ich skutkuje potraktowanie dopłaty jako przychodu przez organy podatkowe.