DOBRE I ZŁE STRONY – SPÓŁKA ONLINE

WADY I ZALETY INTERNETOWYCH SPÓŁEK

Założenie spółki przez internet to bardzo duże ułatwienie. Jednak jak każdy krok ma jakieś dobrze i złe strony. Szybsze założenie kosztem możliwości wniesienia tylko wkładów pieniężnych.

Celem zmian nie jest utworzenie nowego typu spółki z o.o. lecz stworzenie łatwiejszej procedury zakładania. Jest to wyłącznie alternatywny sposób zarejestrowania spółki. Spółka w tradycyjnej formie od spółki on-line nie będzie się niczym różnić.

Istnieją jednak różnice w formie tradycyjnej i internetowej. Znajdziemy w nich zalety, ale też niestety wady.

Zalety:

  • oszczędność czasu
  • łatwiejsze procedury założenia
  • więcej czasu na zebranie i wniesienie wkładu pieniężnego ( 7 dni od daty wpisu do rejestru)

Wady:

  • wkład początkowy – 5 tysięcy – tylko w formie gotówkowej
  • wkład niepieniężny, tylko jako możliwość podniesienia kapitału zakładowego
  • konieczne jest samodzielne dokonanie formalności związanych z urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych oraz urzędzie statystycznym
  • obowiązek odrębnego zgłoszenia zawiązania spółki do tych instytucji